พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย แท็ค: ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).