พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ราคาขั้นสุดท้าย ค่าแรงงาน ราคาอ้อยขั้นต้น

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).