พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ราคาขั้นสุดท้าย ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่ ค่าแรงงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).