พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการพยากรณ์ ปี 2565 2034 total views 40 recent views

    การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ การพยากรณ์พื้นที่ปลูกอ้อย การพยากรณ์ราคาน้ำตาลในประเทศ การพยากรณ์ปริมาณน้ำตาล การพยากรณ์ปริมาณกากน้ำตาล การพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากใบอ้อย (MW)...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 7 ธันวาคม 2566
  • ข้อมูล API ด้านข้อมูลพยากรณ์ดัชนี 1729 total views 18 recent views

    ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณน้ำตาล , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีพื้นที่ปลูกอ้อย , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากใบอ้อย ,...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 16 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).