พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลด้านน้ำตาล ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX แท็ค: ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).