พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ราคาน้ำตาลในประเทศ ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ตัน/ปี) ราคาอ้อยขั้นต้น (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).