พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ปริมาณอ้อย (ตัน)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).