พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลด้านน้ำตาล แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).