พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).