พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าดอกเบี้ย พื้นที่ปลูกอ้อย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).