พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ราคาอ้อยขั้นต้น ค่าดอกเบี้ย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).