พบ 4 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รูปแบบ: CSV ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ชาวไร่อ้อย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).