พบ 4 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).