พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าเสียโอกาสเครื่องมือและอุปกรณ์ พื้นที่ปลูกอ้อย ค่าวัสดุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).