พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).