ไม่พบชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: XLSX แท็ค: ค่าแรงงาน ปริมาณอ้อยไฟไหม้ (ตันต่อปี) ราคาส่วนต่างของอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

กรองผลลัพธ์

กรุณาลองค้นหาใหม่

คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).