พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ความต้องการน้ำตาลในประเทศ (กก.) ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).