พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี) อุณหภูมิสูงสุด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (mm/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).