พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าดอกเบี้ย ราคาอ้อยขั้นต้น

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).