พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าดอกเบี้ย ราคาอ้อยขั้นต้น ค่าวัสดุ ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).