พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าวัสดุ ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).