พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ค่าวัสดุ พื้นที่ปลูกอ้อย ราคาขั้นสุดท้าย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).