พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่ พื้นที่ปลูกอ้อย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).