พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่ ราคาขั้นสุดท้าย ค่าดอกเบี้ย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).