พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำตาล น้ำตาล/ตันอ้อย(กก.) ผลผลิตอ้อยเข้าโรงงาน (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).