พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล (ตัน/ปี) น้ำตาล/ตันอ้อย(กก.)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).