พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล (ตัน/ปี) ปริมาณอ้อย (ตัน)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).