พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ปริมาณน้ำตาล ราคาอ้อยขั้นต้น (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).