ชุดข้อมูล > ปริมาณการผลิตกากน้ำตาลรายโรงงาน

ปริมาณการผลิตกากน้ำตาลรายโรงงาน 4

ปริมาณการผลิตกากน้ำตาลรายโรงงาน

กลุ่มข้อมูล : สถานการณ์ด้านน้ำตาลทราย - ลิขสิทธิ์ : Creative Commons CCZero (CC0) - Dedicate to the Public Domain (all rights waived)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21 ตุลาคม 2563, 23:58

Metadata : ดูข้อมูล ดาวน์โหลด

รูปแบบไฟล์ :

ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบายเพิ่มเติม

หมวดหมู่ คำอธิบาย
กลุ่มข้อมูล สถานการณ์ด้านน้ำตาลทราย
การอนุญาต Creative Commons CCZero (CC0)
หมวดหมู่ ข้อมูลด้านสถิติ
วันที่เพิ่มข้อมูล 21 ตุลาคม 2563, 23:58
tag
ชื่อผู้ติดต่อ ocsb
อีเมลผู้ติดต่อ ocsb@ocsb.go.th
ระดับการเข้าถึง สาธารณะ
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ตุลาคม 2563, 23:58

Metadata

Field Name Field Description Field Type Field Unit
MAIN_GROUP varchar
SUB_GROUP varchar
TITLE varchar
CROP_YEAR nvarchar
FACTORY_NAME nvarchar
CANELESS_QUANTITY float