พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าแรงงาน พื้นที่ปลูกอ้อย ค่าวัสดุ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).